તમારી વ્યક્તિગત વૃદ્ધિમાં વધારો કરવા માટે 5 આદતો

વિચારશીલતા (માઇન્ડફુલનેસ) અને ધ્યાન વિચારશીલતા અને ધ્યાન વ્યક્તિગત વૃદ્ધિ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સાધનો છે. નિયમિત રીતે ધ્યાન અને ધ્યાનના વ્યાયામોનો અભ્યાસ કરવાથી તમારા મનને શાંત કરવી અને તમારી જાતને વધુ સજીવ અને જાગૃત રાખવી શક્ય બને છે. માઇન્ડફુલનેસ એ એવી આદત છે જે તમને વર્તમાન પળમાં સંપૂર્ણપણે જીવવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે તમે ધ્યાનમાં ધ્યાન … Read more