Browsing: Trending

જ્યારે નાના બાળકો શાળાએ ભણવા જાય છે ત્યારે તેઓ તેમની માતા પછી તેમના શિક્ષકની ખૂબ નજીક બની જાય છે. આનું…

બાળપણમાં જ્યારે બાળકો ભણતા નથી ત્યારે વાલીઓ તેમને ઠપકો આપે છે અથવા મારતા હોય છે જેથી તેઓ સારી રીતે અભ્યાસ…