આપણે ધ્યેય નક્કી શું કામ કરવા જોઈએ?

આપણે ધ્યેય નક્કી શું કામ કરવા જોઈએ

આપણે ધ્યેય નક્કી શું કામ કરવા જોઈએ: લક્ષ્યનું મહત્વ જાણો અને તમારા લક્ષ્યો નક્કી કરવા અને તેને પૂરા કરવા માટે અસરકારક પગલાં શોધો. આ પોસ્ટ પ્રેરિત (motivated) રહેવા માટેની ટીપ્સ પૂરી પાડશે છે, જેમાં વિઝ્યુલાઇઝેશન, લક્ષ્યોને તોડવા, પ્રગતિ પર નજર રાખવા અને સકારાત્મક વલણ જાળવવાનો સમાવેશ થાય છે. ભલે તમે વ્યક્તિગત અથવા વ્યાવસાયિક સફળતાનું લક્ષ્ય … Read more

જ્યારે તમને છોડવાનું મન થાય ત્યારે કેવી રીતે પ્રેરિત રહેવું

જ્યારે તમને છોડવાનું મન થાય ત્યારે કેવી રીતે પ્રેરિત રહેવું

 આજના તણાવ વાળા સમયમાં મોટિવેટ રહેવું પણ એટલુંજ જરૂરી છે  ત્યારે તમને છોડવાનું મન થાય ત્યારે કેવી રીતે પ્રેરિત રહેવું. અહી તમને થોડા કારગર મુદ્દા આપ્યા છે જેમ કરવાની તમારી શક્તિને બહાર લાવી શકો છો. સૌ પ્રથમ તો આપણે એ જાણવું જોઈએ કે ડીમોટીવેશનનું મુખ્ય કારણ શું છે કે જેના થકી આપણે ડીમોટીવેશન થઈએ છીએ. … Read more

વ્યક્તિગત વિકાસ માટેની વ્યૂહરચનાઓ

વ્યક્તિગત વિકાસ માટેની વ્યૂહરચનાઓ

વ્યક્તિગત વિકાસ માટેની વ્યૂહરચનાઓ આત્મ-શંકાને સમજવીઃ કારણો અને અસર આત્મ-શંકા એ એક વ્યાપક અને ઘણીવાર કમજોર કરતી માનસિકતા છે જ્યાં વ્યક્તિઓ તેમની પોતાની ક્ષમતાઓ, મૂલ્ય અને નિર્ણયો પર સવાલ કરે છે. તે વ્યાવસાયિક પ્રયાસોથી માંડીને વ્યક્તિગત સંબંધો સુધીના જીવનના વિવિધ પાસાઓમાં પ્રગટ થઈ શકે છે. આત્મ-શંકાની ઉત્પત્તિ બહુપક્ષીય છે, જે ઘણીવાર ભૂતકાળના અનુભવો, સામાજિક દબાણ … Read more